Rozkvět SBD - úvodní stránka
  
   
 

Společenství nebo družstvo?
...  V našem domě máme stále družstvo, které funguje dobře řadu let. Někteří chtějí zprivatizovat byty a založit společenství vlastníků jednotek, většina je pro zachování družstva.
   (Převzato z přílohy denního tisku Právo, Byt a bydlení ze dne 4.ledna 2006)

Obsah článku "Společenství nebo družstvo?"   celý článek ...

Změna zákona č. 72/1994 Sb.
...  K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby a o změně stavby je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek

Obsah článku "Změna zákona č. 72/1994 Sb."   celý článek ...

 

začátek seznamu