www.rozkvet.vysocina.cz

Adresa článku :
www.rozkvet.vysocina.cz/index.php?p0=22

Stavební bytové družstvo
Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava
telefon : 567 586 111   fax : 567 310 137
e−Mail: rozkvet@ji.cz

 

Informace o telefonních číslech

 

Přímá telefonní čísla
telefonní ústředna   567 586 111
předseda družstva   567 586 164
sekretariát předsedy   567 586 164
místopředseda družstva   567 586 133
havarijní a poruchová služba   567 586 127
požární ochrana   567 586 133,
členské a bytové záležitosti   567 586 135, 567 586 136
vedoucí správy bytového fondu   567 586 141
referenti správy bytového fondu   567 586 130, 567 586 131, 567 586 132
personální, dohody, mzdy   567 586 124
účtárna   567 586 110, 567 586 112
vedoucí informační soustavy   567 586 113
Účetní společenství vlastníků (SVJ)   567 586 123
předpis nájemného   567 586 114, 567 586 115
nájemné   567 586 126, 567 586 128
pokladna   567 586 115, 567 586 125
 

Přepážky
pokladna   567 586 160
členské a bytové záležitosti   567 586 161
správa bytového fondu   567 586 162
nájemné   567 586 163


Konec článku